leftmenu.gif

Apteegid

Info kliendile

Hinnakiri

Küsimused,vastused

Kontakt

Avaleht Hinnakiri

Hindade otsimine ja teave soodusravimitest

Haigekassa                     Ravimiotsing sotsiaalministeeriumi andmebaasist

Ravimite otsing apteegi andmebaasist:
1) lahtrisse "nimetus" märkida konkreetse ravimpreparaadi nimi VÕI
2) lahtrisse "toimeaine" märkida ravimi toimeaine nimetus (leiate ravimipakendilt väiksemas kirjas kui ravimi enda nimi)
Esimesel juhul leiate ühe kindla tootja toodetava ravimpreparaadi, teisel juhul leiate kõigi seda toimeainet sisaldavate preparaatide nimetused. Selleks, et otsing toimiks, ei pea sõna lõpuni kirjutatada.
Ravimi nimega koos kuvatakse ravimi täishind apteegis - apteegihind.
Hind võib ajas muutuda.
Apteegist retseptiravimi ostmisel tasub ostja ravimi eest üldiselt apteegihinnast väiksema summa.
Ravimi eest tasutavat hinda ostjale vähendab haigekassas kindlustatule seadusega ettenähtud ravimihüvitis. 
Ravimikasutaja saab oma hüvitise saamise õigust kasutada juhul, kui ta kasutab arsti poolt määratud ravimit.
Kindlustatule ettenähtud ravimihüvitist ei saa asendada hüvitise väärtuses rahasummaga.
vt.ka Ravikindlustuse seadust (RaKS, vt § 41 kuni § 45).

Ravimihüvitis arvutatakse retsepti alusel. Hüvitise suuruse väljaarvutamiseks lähtub apteeker sotsiaalministri määrusega hüvitise arvutamiseks ravimile kehtestatud piirhinnast või sotsiaalministri ja ravimitootja vahelisest ravimi kokkuleppehinnast.
Kui konkreetse ravimi osas siiski puudub ministri kehtestatud piirhind või puudub tootja ja sotsiaalministri vaheline hinnakokkulepe, arvutab apteeker hüvitise suuruse ravimi apteegihinnast.
Sotsiaalministri kehtestatud piirhindade kohta saab teavet sotsiaalministeeriumi veebilehelt, aadressil
www.sm.ee/tegevus/tervis/tervishoid-ja-ravimid/soodusravimid.html 
Lisateave kindlustatutele ettenähtud ravimihüvitise kohta retseptiravimite apteegist ostmisel  on kättesaadav ka Haigekassa veebilehel.


Kõik apteegis müügisolevad ravimid ei pruugi selle otsingu abil siiski leitavad olla.
Konkreetse ravimi osas saab  küsida teavet tel 7415876

 

 
Nimetus:
Toimeaine:
ATC kood: